TUTAJ możemy przeczytać wpis niejakiej Niny Queer, w którym jest napisane, że „chwilowo (Christoph Gampl – przyp.tłum.) kręci jeszcze >>Die Räuber<< z Tomem i Billem z Tokio Hotel, chce jednak jesienią tego roku zacząć kręcenie >>Dauerläufig<< (innego filmu – przyp.tłum.)”.

Wynika więc z tego, że praca nad filmem „Die Räuber” zakończy się rzekomo jesienią. W dalszym ciągu są to jednak plotki.

Nina Queer to autorka (a raczej autor, bo to mężczyzna charakteryzujący się na kobietę) książki „Dauerläufig” – ekranizacja ma być dziełem właśnie Gampla i stąd Nina posiada takie informacje. Mimo to dalej nie wiemy czy to jest prawda.