Tokio Hotel: Z powrotem w swojej budce [do nagrywania wokalu] #nagrania #nowyalbum